Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej X
nosimy.pl - najmodniejsze miejsce w sieci
    
zapamiętaj mnie         Nie masz konta? Zarejestruj się!

Regulamin

REGULAMIN PORTALU NOSIMY.PL


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Portal NOSIMY.PL jest Portalem Społecznościowym, który powstał w celu zakładania profili, umieszczaniu na nich swoich zdjęć , wymiany poglądów, opinii, prowadzenia dyskusji, oraz udostępniania ich innym Użytkownikom Internetu.

§2. Portal NOSIMY.PL jest Portalem o modzie i stylu. Portal nie narzuca, nie ogranicza ani nie kreuje stylu użytkowników, jest jedynie platformą, dzięki której użytkownicy mogą zaprezentować swój własny styl oraz wzajemnie się oceniać, wymieniać poglądami, doradzać oraz komentować.

§3. Całość prezentowanych na Portalu zdjęć i treści jest dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników portalu, po zalogowaniu. Część zdjęć i treści jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Internetu, bez konieczności rejestracji i logowania.

§4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.Użytkownik – użytkownik Internetu który zaakceptował niniejszy regulamin i założył konto na Portalu NOSIMY.PL
2.Administrator - osoba zarządzająca portalem i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem.
3.Moderator – osoba zarządzająca treścią oraz zdjęciami zamieszczonymi przez użytkowników.
4.Redakcja – osoby prowadzące dział Wydarzenia na portalu.
5.Konto – miejsce na portalu dostępne po zalogowaniu się, w którym każdy użytkownik może zamieścić i modyfikować zbiór informacji związanych z zarejestrowaniem się na portalu.
6.Profil – miejsce na portalu gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających nick, zdjęcia, opis, oraz inne dane wprowadzone przez danego Użytkownika.
7.Nick – login, unikalna nazwa przypisana każdemu Użytkownikowi portalu, wybierana przez Użytkownika podczas rejestracji.   
8.Kreacja – zdjęcie danej stylizacji Użytkownika, lub jej część, zamieszczone przez Użytkownika w profilu .
9.Grupa – grupa Użytkowników powiązana ze sobą wspólnymi zainteresowaniami            .
10.Ogłoszenia – platforma przeznaczona do publikacji bezpłatnych ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników.
11.Konto oficjalne –konto specjalne, tworzone przez Portal na rzecz osób trzecich w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Portalem NOSIMY.PL a tą osobą.
12.Wiadomość prywatna – wiadomości wysyłane pomiędzy Użytkownikami portalu za pomocą wewnętrznego systemu wysyłania i odbierania wiadomości.
13.Post - Informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na forum przez Użytkownika
14.Komentarz – opinia na temat zamieszczonej kreacji Użytkownika portalu oraz do treści i zdjęć zamieszczanych przez redakcję.
15.Ocena – punkty przydzielane danej kreacji przez innych Użytkowników Portalu.

§5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne

UŻYTKOWNICY I TREŚĆ

§6. Możliwość posiadania konta i profilu ma każdy zarejestrowany Użytkownik.

§7. Użytkownikiem Portalu NOSIMY.PL może być osoba fizyczna w wieku od 13-go roku życia. Osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z Portalu wyłącznie pod kontrolą rodziców lub ich prawnych opiekunów. Firmy (lub osoby reprezentujące markę, produkt bądź usługę), mogą założyć wyłącznie konto oficjalne tworzone przez Portal NOSIMY.PL w oparciu o odrębną umowę.

§8. Każdy Użytkownik może dokonać zmiany lub usunięcia swoich danych zamieszczonych we własnym profilu. Konto Użytkownika jest w pełni aktywne dopiero po uzupełnieniu go o dodanie minimum jednej kreacji. Każdy Użytkownik z aktywnym kontem ma prawo przeglądać, komentować i oceniać kreacje innych Użytkowników; może wysyłać i odbierać prywatne wiadomości, brać udział w grupach, forach oraz uczestniczyć w rankingach i konkursach.

§9. Publikowane przez Użytkownika teksty (informacje, posty, komentarze)  są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Portal NOSIMY.PL nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

§10. Ogłoszenia dostępne w dziale Ogłoszenia na Portalu (kupno, sprzedaż, zamiana, za darmo) mają charakter wyłącznie informacyjny. Portal NOSIMY.PL nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wszystkie transakcje dokonywane pomiędzy Użytkownikami, każdy spór powinien być rozwiązywany między osobami (które zawarły umowę) bez uczestnictwa Portalu NOSIMY.PL. Portal nie gwarantuje uczciwości Użytkowników. W celach handlowych dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa transakcji, zaleca sie korzystanie z serwisów aukcyjnych.

§11. Użytkownik publikując zdjęcia, grafiki bądź inne obrazy - oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do ich zamieszczenia w portalu.

§12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto, w tym za zawartość i formę zamieszczonych treści, zdjęć i ogłoszeń.

§13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§14. Zabronione jest umieszczanie na portalu treści i zdjęć o charakterze bezprawnym, naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest zamieszczanie tekstów zawierających treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, naruszające dobra osobiste osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię, nawołujące do przemocy oraz treści zawiązanych z pornografią.

§15. Zabronione jest umieszczanie treści o charakterze komercyjnym, treści reklamowych lub linków afiliacyjnych.

§16. Zabronione jest umieszczanie artykułów lub zdjęć skopiowanych z innych mediów bez zgody ich autorów, łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechniania piractwa.

§17. Naruszenie nakazów i zakazów, o których mowa w § 13,14,15,16  skutkuje usunięciem konta Użytkownika. W przypadkach prawem przewidzianych portal NOSIMY.PL uprawniony jest również do zawiadomienia o w/w naruszeniach organów postępowania karnego.

§18. Dane Użytkowników Portalu NOSIMY.PL mogą być udostępnione na żądanie uprawnionym organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§19. Administrator i Moderator portalu ma prawo usunąć konto, ogłoszenie, grupę, zdjęcia oraz całość lub część treści łamiących prawo lub niniejszy regulamin. Administrator uprawniony jest również do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu, bez konieczności informowania go o tym.

§20. Użytkownicy portalu umieszczając tekst i zdjęcia wyrażają tym samym zgodę na publikowanie tych treści na Portalu NOSIMY.PL

§21. Portal NOSIMY.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych Użytkowników.

§22. Portal NOSIMY.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z jego funkcjonowaniem.

§23. Zakazane jest używanie programów generujących zapytania do Portalu.

REJESTRACJA I DANE OSOBOWE

§24. W celu dokonania Rejestracji wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie linku przesłanego na podany adres email.

§25. Nazwa Użytkownika nie powinna zawierać treści wymienionych w §14, a także nie może składać się w całości lub w części z adresu email, adresu strony WWW lub domeny internetowej. Nazwa Użytkownika nie powinna zawierać nazw zastrzeżonych marek i produktów.

§26. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne.

§27. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

§28. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach.

§29. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym w szczególności adresu elektronicznego, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

§30. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania zaniechania ich przetwarzania.

§31. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w ramach Portalu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§32. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Portalu jest Administrator Portalu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na Portalu NOSIMY.PL. Złamanie tej zasady grozi usunięciem wszystkich kont i całkowitym zablokowaniem dostępu do portalu.

§34. Zaznajomienie się z niniejszym regulaminem jest konieczne aby móc się zarejestrować i korzystać z portalu.

§35. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. Portal NOSIMY.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w nim zmian.

 

powrót do góry ↑

Strona główna | O nas | Reklama | Regulamin | Pomoc | Widżety | Kontakt
    realizacja: Agencja Interaktywna zets.pl
a